logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 12 kwietnia 2017 r.

WOP. 271.7.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu komputerowego.

 

W ramach poszczególnych części wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu nw. firmy:

Część 1 - HARDSOFT TELEKOM Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19

60-166 Poznań

Wartość brutto: 273 675,00 zł.

Część 2 - HARDSOFT TELEKOM Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań

Wartość brutto: 86 407,50 zł.

 

Oferty otrzymały największą ilość punktów w ramach poszczególnych części. Bilans ceny i okresu gwarancji (część 1 i 2) był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

Cena brutto w zł [pkt]

Gwarancja (lata) [pkt]

Łączna liczba punktów

Część 2

Cena brutto w zł [pkt]

Gwarancja (lata) [pkt]

Łączna liczba punktów

1.

SUNTAR Sp. Z o.o.

Ul. Boya Żeleńskiego 5B

33-100 Tarnów

x

84 250,08 [x]

Drukarka laserowa kolorowa - 2 [x]

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 2 [x]

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 5 [x]

2.

HARDSOFT TELEKOM

Jarosław Kaźmierczak

Ul. Namysłowska 17/19

60-166 Poznań

273 675,00 [60]

Biblioteka taśmowa - 5 [5]

Firewall - 5 [5]

Serwer - 7 [10]

Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych - 5 [5]

Łączna liczba punktów: 85

86 407,50 [60]

Drukarka laserowa kolorowa - 2 [10]

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 2 [10]

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe  A3 - 5 [20]

Łączna liczba punktów: 100

3.

PHP MEDICOM, MEDICOM-SERWIS

Włodzimierz Piotrowski

Ul. Lęborska 31A

60-431 Poznań

x

90 703,89 [57,16]

Drukarka laserowa kolorowa - 2 [10]

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4 - 2 [10]

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 - 5 [20]

Łączna liczba punktów: 97,16

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy SUNTAR Sp. Z o.o. Ul. Boya Żeleńskiego 5B 33-100 Tarnów

Powód odrzucenia

Wykonawca odrzucony w ramach części nr 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał w ofercie (w załączniku nr 4 do SIWZ pn. specyfikacja techniczna sprzętu zamawianego oraz opis minimalnych parametrów technicznych oferowanego sprzętu) roku produkcji oferowanego sprzętu - monitorów, co było wymagane w SIWZ.

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta na część 1 - po dniu 13/04/2017, na część 2 - po dniu 18/04/2017r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-04-13 09:38:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-04-13 09:38:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-04-13 09:38:19)