logo
logo bip

                                                                                                              Tarnowo Podgórne, dnia 12 września 2014r.

ZP.271.44.2014

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na przebudowę ulicy Malinowej w Przeźmierowie

 

Informuję, że w dniu 12 września 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Malinowej w Przeźmierowie.

W postępowaniu złożono 7 ofert. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 Zakład Usług Wielobranżowych JACH GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

247 471,42 zł

Oferta odrzucona

2.

 TAR DROG Sp. z o.o Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

282 709,21 zł

98

3.

 KOSBRUK Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1

62-270 Kłecko

223 498,04 zł

99

4.

Firma Usługowo-Handlowa ANNA

Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

367 775,14 zł

97

5.

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600 Oborniki

246 000,00 zł

Oferta odrzucona

6.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD

Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

222 064,52 zł

100

7.

 

Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak

Ul. Świętojańska 7

64-310 Lwówek

230 103,80 zł

Oferta odrzucona

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

Cena brutto - 222 064,52 zł

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że:

Wykluczono wykonawców:

IVESTON Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust.  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w pkt 8 lit c SIWZ. Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczył wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4. ustawy Pzp.

Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust.  ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie opisanym w pkt 8 lit c SIWZ. Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczył wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Odrzucono oferty:

Oferta Nr 1: Zakład Usług Wielobranżowych JACH GUM Stanisław Jachimowski

Uzasadnienie - Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę dotyczył innego zadania inwestycyjnego.

Oferta nr 5: IVESTON Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta nr 7: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
17.09.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-09-12 11:26:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-09-12 11:26:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-09-12 11:26:16)