logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 sierpnia 2016 r.

ZP. 271.39.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Szkolnej w Górze.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Cena brutto: 256 819,08 zł

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 6 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

272 042,59 zł

[91,57]

60

[2,14]

93,71

2.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

354 904,20 zł

[70,19]

84

[3]

73,19

3.

TAR -DROG Sp. z o.o. Sp. K.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

307 261,01 zł

[x]

-

[x]

x

4.

Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

256 819,08 zł

[97]

72

[2,57]

99,57

5.

Budownictwo Drogowe

Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

298 890,00 zł

[83,35]

60

[2,14]

85,49

6.

Roboty Ziemne i Melioracyjne

Jakub Dowhan

Ul. Wiśniowa 41

62-070 Dopiewo

294 000,75

[84,73]

84

[3]

87,73

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy TAR -DROG Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskazał okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, co było wymagane w SIWZ.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 17/08/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-08-12 09:26:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-08-12 09:26:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-08-12 09:26:30)