logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 sierpnia 2011 r.

 

 

BOP. 271.51.2011

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

 

Informuje, że w dniu 12 sierpnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

W części I:

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Osiedle Leśna 2d/24

62-028 Koziegłowy

Cena oferty: 4.951,00 zł brutto

W części II:

Autorska Pracowania Architektoniczna Paweł Szumigała

Ul. Trybunalska 40

60-325 Poznań

Cena oferty: 6.432,90 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

W postępowaniu wpłynęło 11 ofert. W ofercie nr 9 JAGABUDEX - PROJEKT na podstawie art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową. Po nasieniu poprawki cena oferty dla części III zamówienia wyniosła w części I 11.365,20 zł brutto, w części II 9.471,00 zł brutto.

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
12.08.2011 r.

Zestawienie ofert

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2011-08-12 11:42:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2011-08-12 11:42:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2011-08-12 11:42:09)