logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 lipca 2010 r.

BOP.3412-43/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Wypoczynkowej w Baranowie

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 09 lipca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Wypoczynkowej
w Baranowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o.

ul. Sarmacka 7

61-616   Poznań

w cenie 663.836,12 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Informuję także że w ofertach :

            - DROGBET WIECZOREK Sp. J  poprawiono 3 omyłki rachunkowe w konsekwencji
            których wartość końcowa oferty wynosi 714.826,77 zł brutto

            - MATT s.c. poprawiono 5 omyłek rachunkowych w konsekwencji
            których wartość końcowa oferty wynosi 688.288,17 zł brutto

            - TOR-BRUK Sp. z o.o. poprawiono 21 omyłek rachunkowych w konsekwencji
            których wartość końcowa oferty wynosi 770.454,81 zł brutto

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 07 lipca 2010 r.

 

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz : druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-07-12 12:43:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-07-12 12:43:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-07-12 12:43:22)