logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 lipca 2010 r.

BOP.3412-44/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przed ZOS w Baranowie

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 09 lipca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę parkingu przed ZOS
w Baranowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002   Suchy Las

w cenie 177.300,51 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Informuję także, że w ofercie firmy TOR-BRUK Sp. z o.o. poprawiono omyłkę rachunkową w konsekwencji której wartość końcowa oferty wynosi 200.232,20 zł brutto

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12 lipca 2010 r.

 

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

 

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-07-12 12:48:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-07-12 12:48:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-07-12 12:48:51)