logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 maja 2016 r.

ZP. 271.24.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 11 maja 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę mebli biurowych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

BALMA SALON FIRMOWY POZNAŃ Sp. z o.o.

Ul. Głogowska 157

60-126 Poznań

Cena brutto: 268 666,39zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Prawo opcji

cena brutto w zł

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„TRIADA IMEX" s.c.

Włodzimierz Hybiak, Ryszard Kwiczor

Ul. Forteczna 12

61-362 Poznań

316 700,50 zł

(Po poprawieniu omyłki)

 [99]

31 305,96 zł

2.

BALMA

SALON FIRMOWY POZNAŃ Sp. z o.o.

Ul. Głogowska 157

60-126 Poznań

268 666,39

[100]

27 827,52 zł

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12/05/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-05-12 10:03:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-05-12 10:03:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-05-12 10:03:34)