logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 marca 2010 r.

BOP.3411-19/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych i sanitarnych,

korekty koron oraz wycinki drzew w pomnikowej alei lipowo - jesionowej

w Lusowie gm. Tarnowo Podgórne

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 11 marca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych
i sanitarnych, korekty koron oraz wycinki drzew w pomnikowej alei lipowo - jesionowej
w Lusowie gm. Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

„PLENER" Zakład Chirurgii Drzew

Golina, ul. Polna 2

63-200   Jarocin

w cenie 63.986,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 13 marca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-12 08:15:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-12 08:15:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-03-12 08:15:08)