logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 marca 2010 r.

BOP.3413-18/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż ławek oraz koszy na terenach zieleni
w Gminie Tarnowo Podgórne

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 11 marca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż ławek oraz koszy na terenach zieleni w Gminie Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą w obu częściach jest oferta złożona przez:

 

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-ek

ul. Sióstr Służebniczek 17

33-100   Tarnów

w cenie:

            część I - 82.752,60 brutto

            część II - 41.724,00 brutto

 

W obu częściach wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

Jako informację o odrzuconej ofercie załączam druk ZP-19.

           

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18 marca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz : druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-12 08:19:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-12 08:19:47)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-03-12 08:20:45)