logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 stycznia 2016 r.

ZP. 271.51.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 11 stycznia 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Jutrzenki w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

RENOMEX s.c.

Ul. Stęszewska 13A

62-060  Tomiczki

Cena brutto: 298 000,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 13 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

PUB BRUKPOL s.c.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

411 809,67

[70,19]

60

[2,14]

72,33

2.

CAŁUS Sp. z o.o. Sp. K.

Boruja Nowa 47B

64-300  Nowy Tomyśl

436 650,00

[66,20]

84

[3]

69,20

3.

P.W. RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7

62-004   Czerwonak

435 605,82

[66,36]

72

[2,57]

68,93

4.

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002  Suchy Las

389 549,81

[74,20]

84

[3]

77,20

5.

Zakład Usług Wielobranżowych
JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476   Poznań

437 000,00

[x]

-

[x]

x

6.

FUH ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200  Gniezno

379 934,38

[76,08]

84

[3]

79,08

7.

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL
Jerzy Cegłowski

Ul. Starych Wierzb 17 Borowo Młyn

62-010  Pobiedziska

459 635,42

[x]

-

[x]

x

8.

RENOMEX s.c.

Ul. Stęszewska 13A

62-060  Tomiczki

298 000,00

[97,00]

84

[3]

100

9.

IVESTON Sp. z o.o.

Ul. Obrzycka 133

64-600   Oborniki

419 088,11

[68,97]

84

[3]

71,97

10.

Przedsiębiorstwo Drogowe GRAEB

Ul. Strzelecka 18G

62-045  Pniewy

404 670,00

[71,43]

84

[3]

74,43

11.

Konsorcjum:

Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp. k

i

Infrakom Sp. z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000   Kościan

418.443,27

[69,08]

60

[2,14]

71,22

12.

Brukarstwo Kasprzak Sp. z o.o.

Ul. D. Cieszyńskiego 10

63-720   Koźmin Wlkp

485 997,60

[59,48]

84

[3]

62,48

13.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp. K

Ul. Poznańska 62a

62-080   Tarnowo Podgórne

328 885,19

[87,89]

84

[3]

90,89

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski Ul. Dukielska 12 60-476   Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał w ofercie na jaki okres udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski Ul. Starych Wierzb 17 Borowo Młyn 62-010  Pobiedziska - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał w ofercie na jaki okres udziela gwarancji na przedmiot zamówienia, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/01/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-01-12 08:31:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-01-12 08:31:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-01-12 08:31:35)