logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 grudnia 2018 r.

WOP. 271.82.2018

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

           

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Pzp na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Poczta Polska SA

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

Cena brutto: 460 063,85 zł.

 

Bilans ceny i liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę był najkorzystniejszy. Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Poczta Polska SA

Ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

460 063,85

[60]

25 000

[40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11.12.2018 r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-12-11 09:15:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-12-11 09:15:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-12-11 09:15:01)