logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 grudnia 2015 r.

ZP. 271.45.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 11 grudnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego drogi Góra - Rumianek.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

Cena brutto: 193 160,01 zł.

Oferta otrzymała największą ilość punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 6 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

Infrakom Spółka z o.o.

Ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

285 113,26

[65,72]

84

[3]

68,72

2.

EUROVIA POLSKA SA

Bielany Wrocławskie

Ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

194 518,50

[96,32]

60

[2,14]

98,46

3.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

193 160,01

[97]

60

[2,14]

99,14

4.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Adres do korespondencji:

Ul. Obornicka 235B, 60-635 Poznań

241 753,15

[77,50]

84

[3]

80,50

5.

SKANSKA SA

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

196 515,49

[95,34]

60

[2,14]

97,48

6.

Budromel Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002 Suchy Las

199 780,47

[93,79]

84

[3]

96,79

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/12/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-12-11 11:50:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-12-11 11:50:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-12-11 11:50:35)