logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 grudnia 2015 r.

ZP. 271.44.2015

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 11 grudnia 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku zamieszkania zbiorowego dla celów zamieszkania socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Swadzimiu przy ulicy Poznańskiej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

REMO-BACZYK

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto: 580 753,34zł.

Oferta otrzymała 99,14 punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając

Ul. Romana Maya 28

64-500 Szamotuły

676 540,92

[x]

70

[x]

x

2.

Przedsiębiorstwo Budowalne MHM PAECH Sp. z o.o.

Ul. B. Chrobrego 20B

64-400 Międzychód

760 817,22

Po poprawieniu omyłki

[74,04]

60

[2,14]

76,18

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BUD-MIX

Tynki, Posadzki Michał Nowaczyk

Arcugowo 8

62-220 Arcugowo

642 402,17

[87,69]

60

[2,14]

89,83

4.

REMO-BACZYK

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

580 753,34

[97]

60

[2,14]

99,14

5.

Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Górny

Ul. Międzychodzka 18

62-045 Pniewy

618 051,72

[x]

84

[x]

x

6.

PPHU ALMAR

Ul. Mickiewicza 62

64-761 Krzyż Wlkp.

646 228,43

[x]

84

[x]

x

7.

Firma Remontowo-Budowlana

Piotr Szymański

Ul. Ostatnia 35

60-102 Poznań

672 882,53

Po poprawieniu omyłki

[83,72]

84

[3]

86,72

8.

PPHU Masterm Przemysław Silski Sp. z o.o.

Ul. Działkowa 16

62-080 Tarnowo Podgórne

1 088 463,30

[x]

60

[x]

x

9.

Usługi Budowlane Wiesław Szałata

Ul. Wieleńska 49

64-410 Sieraków

659 388,48

[85,43]

60

[2,14]

87,57

10.

PHU DROMAC Maciej Dobrowolski

Ul. Staszica 18

66-300 Międzyrzecz

663 777,53

Po poprawieniu omyłki

[84,87]

60

[2,14]

87,01

11.

PPHU MAREX Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45

60-185 Skórzewo k/Poznania

649 619,43

Po poprawieniu omyłki

[86,72]

72

[2,57]

89,29

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając Ul. Romana Maya 28 64-500 Szamotuły - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca uzupełniając dokumenty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono również oferty nw. firm:

Zakład Remontowo-Budowlany Jerzy Górny Ul. Międzychodzka 18 62-045 Pniewy - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) zmienił pozycje w kosztorysie ofertowym - roboty budowlane.

Poz. 44:

Jest     „Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm",

Powinno być:     „Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm".

Poz. 48: Jest     „Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko gr. 25mm"

Powinno być     „Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm"

Poz. 78:

Jest:     „Obróbki przy szer. w rozw. ponad 25cm - z blachy z cynku"

Powinno być:     „Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z tytan-cynku"

 

PPHU ALMAR Ul. Mickiewicza 62 64-761 Krzyż Wlkp. - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) zmienił pozycje w kosztorysie ofertowym - roboty budowlane.

Poz. 96

Jest     „Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko o gr. 25mm"

Powinno być     „Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 50 mm".

 

PPHU Masterm Przemysław Silski Sp. z o.o. Ul. Działkowa 16 62-080 Tarnowo Podgórne - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W kosztorysie ofertowym - instalacje elektryczne brak wycenionych pozycji:  od poz. 45 do poz. 75.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16/12/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-12-11 13:30:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-12-11 13:30:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-12-11 13:30:09)