logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 10 grudnia 2012 r.

ZP. 271.71.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 10 grudnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym - przebudowa pasa drogowego ul. Szkolnej w miejscowości Tarnowo Podgórne ETAP II

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o. Bonikowo, ul. Dworcowa 29, 64-000 Kościan

Cena brutto -  1 933 895,89zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 11 ofert.

       Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

 EUROVIA POLSKA SA

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

2 333 487,83

95

2.

Konsorcjum

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA

Ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły

I

Członek Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo PEK-MEL S.j.

Ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

2 627 976,04

x

3.

COLAS Polska Sp. z o.o.

Ul. Nowa 49

62-070 Palędzie

2 475 015,45

93

4.

Usługi Ogólnobudowlane Wielobranżowe Piotr Całus

Boruja Nowa 47, 64-300 Nowy Tomyśl

2 205 281,32

(po poprawieniu omyłki rachunkowej)

96

5.

Skanska SA

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

2 890 678,77

92

6.

Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera

Ul. Księdza Ignacego Posadzego 5B

62-040 Puszczykowo

2 415 532,62

(po poprawieniu omyłki rachunkowej)

94

7.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1 957 663,58

99

8.

Konsorcjum:

  • 1. PW HYDROGAZ Zbigniew Kluj-Lider

Ul. Rosnowska 22, 60-101 Poznań

  • 2. Firma Ogólnobudowlana IZO-BUD Piotr Kwiatkowski

Ul. Ogrodowa 45, 62-070 Dopiewo

  • 3. PDI HYDROGAZ Waldemar Kluj

Ul. Wschodnia 2, 62-064 Plewiska

11 029 862,61

(po poprawieniu omyłki rachunkowej)

 

91

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

2 023 355,55

98

10.

POL-DRÓG Kościan Sp. z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29,

64-000 Kościan

1 933 895,89

100

11.

Vigen Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-090 Rostworowo

2 134 948,93

(po poprawieniu omyłki rachunkowej)

97

 

Zamawiający odrzucił z postępowania ofertę: Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA, Ul. Powstańców Wlkp. 75, 64-500 Szamotuły

I Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo PEK-MEL S.j. Ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. w związku z art. 73 § 1 ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. z zm.). Wykonawca nie złożył podpisu na formularzu oferty, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli wykonawcy mającego stanowić ofertę.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 17/12/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-12-11 12:04:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-12-11 12:04:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-12-11 12:04:38)