logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 września 2015 r.

ZP. 271.30.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 10 września 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

EKO SOLAR Sp. z o.o.

Wszeradów 2

46-100 Namysłów

Cena brutto - 525 114,74zł.

Oferta otrzymała 100 punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji na falowniki solarne był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 13 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji na falowniki solarne w m-ach

[pkt.]

Łączna liczba punktów

1.

CDE Fotowoltaika Sp. z o.o.

Ul. Krakowska 11

43-190 Mikołów

533 583,24

[88,57]

120

[10]

98,57

2.

MASTERS Sp. z o.o.

Ul. Objazdowa 5B

83-010 Straszyn

551 040,00

[85,77]

60

[5]

90,77

3.

Solartime Sp. z o.o.

Miłocin 284 k. Rzeszowa

36-062 Zaczernie

673 425,00

[70,18]

84

[7]

77,18

4.

SKORUT SYSTEMY SOLARNE Sp. z o.o.

Ul. Wybickiego 71

32-400 Myślenice

589 569,75

[80,16]

60

[5]

85,16

5.

Opeus Energia Sp. z o.o.

Ul. Kobiałka 9

09-411 Płock

599 500,00

[78,83]

120

[10]

88,83

6.

MARTEL SLOVAKIA s.r.o.

Bystrička 301, Martin 038 04

Slovensko

Cena netto-467 800,00zł.

Cena brutto (do porównania ofert)-575 394,00zł.

[82,14]

120

[10]

92,14

7.

Ekoinstal Sp. z o.o.

Sierakowice Prawe 141D

96-100 Skierniewice

552 245,40

[85,58]

120

[10]

95,58

8.

RenCraft Sp. z o.o.

Ul. Jagiellońska 94c

85-027 Bydgoszcz

836 400,00

[x]

-

[x]

x

9.

Iwona Wołoszczuk

Significant Projects Sp. z o.o.

Ul. Mokotowska 4/6

00-640 Warszawa

709 710,00

[x]

60

[x]

x

10.

Hymon Energy Sp. z o.o.

Ul. Dojazd 16A

33-100 Tarnów

646 255,92

[73,13]

60

[5]

78,13

11.

EKO SOLAR Sp. z o.o.

Wszeradów 2

46-100 Namysłów

525 114,74

[90,00]

120

[10]

100

12.

Vertigo Green Energy Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Magnoliowa 21

60-175 Poznań

571 950,00

[x]

60

[x]

x

13.

Solar-Volt s.c. Marek Jaskuła, Waldemar Bartkowiak

Ul. P. Wawrzyniaka 18

63-000 Środa Wlkp.

661 740,00

[x]

120

[x]

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.      Iwona Wołoszczuk Significant Projects Sp. z o.o. Ul. Mokotowska 4/6 00-640 Warszawa - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył dokumentów, na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., i tym samym nie wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

2.      Vertigo Green Energy Sp. z o.o. Sp.k. Ul. Magnoliowa 21 60-175 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzają czy wykazane w ofercie roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przedstawione dokumenty dotyczą pracy i zaangażowania kierownika budowy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3.      Solar-Volt s.c. Marek Jaskuła, Waldemar Bartkowiak Ul. P. Wawrzyniaka 18 63-000 Środa Wlkp. - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień, na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., w wymaganej formie i tym samym nie wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający odrzucił również ofertę firmy RenCraft Sp. z o.o. Ul. Jagiellońska 94c 85-027 Bydgoszcz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym na jaki okres udziela gwarancji na falowniki solarne, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16/09/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-09-11 11:21:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-09-11 11:21:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-09-11 11:21:42)