logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 września 2014 r.

ZP. 271.51.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 10 września 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego - II zadania.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Część 1, 2: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń

Cena oferty części 1: 1 599,00zł.

Cena oferty części 2: 1 599,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(liczba uzyskanych punktów)

 

Część 1

Część 2

1.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

1 599,00

(100)

1 599,00

(100)

2.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10m4, 62-081 Baranowo

1 845,00

(99)

1 845,00

(99)

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowy o zamówienie publiczne umowy mogą zostać zawarte po dniu 11/09/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-09-11 10:32:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-09-11 10:32:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-09-11 10:32:34)