logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 11 września 2012 r.

 

ZP.271.54.2012

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku komunalnego w Sierosławiu przy ul. Dworskiej 3 wraz z robotami towarzyszącymi

Informuję, że w dniu 11 września 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku komunalnego w Sierosławiu przy ul. Dworskiej 3 wraz z robotami towarzyszącymi.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

         DEMIURG Sp. z o.o., Sp. k.

         Ul. Płowiecka 11/2

         60-277 Poznań

         Cena oferty: 284 088,99 zł brutto

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Informuję również że:

Wykluczono wykonawcę:

Firma JANPO Przedsiębiorstwo Specjalistycznych Robót Montażowych Krzysztof Janczewski

Uzasadnienie prawne i faktyczne - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku wynikającego z pkt 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 2:

Firma JANPO Przedsiębiorstwo Specjalistycznych Robót Montażowych Krzysztof Janczewski

Uzasadnienie prawne i faktyczne - Wykonawca nie uzupełnił dokumentów potwierdzających potwierdzających spełnienie warunku wynikającego z pkt 8b SIWZ i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w związku z art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poniżej zestawienie ofert wraz cenami brutto i punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty brutto

Punktacja

1.

Demiurg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

 

284 088,99 zł

Po poprawieniu omyłki

 

100

2.

Przedsiębiorstwo Specjalistycznych Robót Montażowych Krzysztof Janczewski

Ul. Karpia 11c/34

61-619 Poznań

 

382 504,48 zł

Po poprawieniu omyłki

 

Oferta odrzucona

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16.09.2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-09-11 14:50:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-09-11 14:50:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-09-11 14:50:02)