logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 sierpnia 2014 r.

ZP. 271.19.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

                Informuję, że w dniu 11 sierpnia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad przebudową ul. Batorowskiej w Batorowie.

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 2 089,77 zł brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(punktacja)

 

1.

PPUH PROGRESS

UL. T. Rejtana 35/4, 64-100 Leszno

7 257,00

(96)

2.

Want@Road Leszek Grajczak

Os. Orła Białego 6c lok. 8, 62-200 Gniezno

6 768,38

(97)

3.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

2 089,77

(100)

4.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

5 913,84

(98)

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

3 308,70

(99)

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne umowa może zostać zawarta po dniu 12/08/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-08-12 08:33:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-08-12 08:33:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-08-12 08:33:32)