logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 11 sierpnia 2010 r.

BOP.3412-52/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo - jezdnego Lusowo - Wysogotowo - etap I

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 10 sierpnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo - jezdnego Lusowo - Wysogotowo - etap I.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002  Suchy Las

w cenie 537.621,73 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 12 sierpnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz : druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-08-11 09:11:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-08-11 09:11:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-08-11 09:11:23)