logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 11 lipca 2013r.

ZP.271.36.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 11 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Część I

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis Jerzy Domagalski

Ul. Południowa 35

62-081 Przeźmierowo

Cena brutto: 4 797,00 zł

   

Część II

Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań        

Cena brutto: 3 013,50 zł

Część III

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis Jerzy Domagalski

Ul. Południowa 35

62-081 Przeźmierowo

Cena brutto: 4 797,00 zł

Część IV

Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań        

Cena brutto: 3 013,50 zł

Część V

„PLAN" Pracownia Projektowa

Lutomiła Niełacna

Os. B. Chrobrego 41/7

60-681 Poznań

Cena brutto: 3 350,00 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu w części III:

Wykluczono wykonawców:

Planowanie Przestrzenne KONTRA - Dorota Fryndt - Hałaburdzin

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 9

Planowanie Przestrzenne KONTRA - Dorota Fryndt - Hałaburdzin

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto w częściach I-V:

Odrzucono ofertę nr 4

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca nie złożył w prawidłowy sposób oferty. Zgodnie z art. 82 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 6

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Uzasadnienie - Wykonawca złożył ofertę, która nie zawierała cen. Zgodnie z art. 66 § 1 ustawy kodeks cywilny oferta Wykonawcy powinna zawierać przedmiotowo istotne postanowienia przyszłej umowy, do których należy określenie przedmiotu zamówienia wymaganego przez Zamawiającego, cena oraz termin wykonania zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
16.07.2013 r.

  

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(punktacja)

Część II

Cena brutto

(punktacja)

Część III

Cena brutto

(punktacja)

Część IV

Cena brutto

(punktacja)

Część V

Cena brutto

(punktacja)

1.

Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

6 150,00 zł

(95)

3 075,00 zł

po złożeniu oferty dodatkowej 3 013,50 zł

(100)

7 380,00 zł

(97)

3 075,00 zł

po złożeniu oferty dodatkowej 3 013,50 zł

(100)

3 690,00 zł

(98)

2.

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Os. Leśne 2D/24

62-028 Koziegłowy

5 710,00 zł

(96)

5 310,00 zł

(93)

6 150,00 zł

(98)

4 490,00 zł

(94)

4 490,00 zł

(96)

3.

Pracownia Projektowa PLAN Jadwiga Drynkorn

Ul. Grzegorza 20

65-831 Zielona Góra

31 365,00 zł

(90)

18 327,00 zł

(91)

36 777,00 zł

(93)

18 327,00 zł

(91)

18 327,00 zł

(91)

4.

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.

Ul. Macieja Rataja 106a

61-695 Poznań

6 027,00 zł

Oferta odrzucona

3 062,70 zł

Oferta odrzucona

5 412,00 zł

Oferta odrzucona

3 062,70 zł

Oferta odrzucona

3 062,70 zł

Oferta odrzucona

5.

 

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Ul. Lipowa 33

64-500 Szamotuły

7 897,00 zł

(94)

3 424,00 zł

(97)

7 897,00 zł

(96)

3 424,00 zł

(97)

3 424,00 zł

(99)

6.

 

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 18

53-125 Wrocław

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

- Oferta odrzucona

7.

 

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis Jerzy Domagalski

Ul. Południowa 35

62-081 Przeźmierowo

4 797,00 zł

(100)

3 690,00 zł

(96)

4 797,00 zł

(100)

3 690,00 zł

(96)

3 690,00 zł

(98)

8.

 

Jackowski Studio Dominika Jackowski

Ul. Wileńska 5/4

73-110 Stargard Szczeciński

18 450,00 zł

(91)

8 610,00 zł

(92)

14 760,00 zł

(94)

8 364,00 zł

(92)

9 840,00 zł

(92)

9.

 

„PLAN" Pracownia Projektowa

Lutomiła Niełacna

Os. B. Chrobrego 41/7

60-681 Poznań

5 000,00 zł

(99)

3 350,00 zł

(98)

6 000,00 zł

(99)

3 350,00 zł

(98)

3 350,00 zł

(100)

10.

Konsorcjum:

Biuro Usług Inwestycyjnych FORUM s.c.

Anna Dzierżyńska, Jarosław Dzierżyński

Ul. Szamotulska 59

62-081 Baranowo

Biuro Projektów „A+U" Joanna Razmuk-Mikołajczak

Ul. Cyprysowa 1a

62-052 Komorniki

5 412,00 zł

(98)

3 075,00 zł

(99)

-

3 075,00 zł

(99)

3 936,00 zł

(97)

11.

Maciej Chorążewicz

Ul. Sienkiewicza 7

66-400 Gorzów Wlkp

17 100,00 zł

(92)

3 990,00 zł

(95)

-

4 400,00 zł

(95)

4 800,00 zł

(95)

12.

Planowanie Przestrzenne KONTRA

Dorota Fryndt - Hałaburdzin

Plac Kolegiacki 4/8

61-841 Poznań

8 610,00 zł

(93)

3 690,00 zł

(96)

9 840,00 zł

Oferta odrzucona

3 690,00 zł

(96)

6 150,00 zł

(93)

13.

 

Pracownia Architektoniczna

Vowie Studio Plus

Al. Jana Pawła II 20

64-500 Szamotuły

5 535,00 zł

(97)

4 920,00 zł

(94)

9 840,00 zł

(95)

4 920,00 zł

(93)

4 920,00 zł

(94)

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-07-11 11:02:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-07-11 11:02:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-07-11 11:02:51)