logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 11 lipca 2012 r.

 

ZP.271.32.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informuję, że w dniu 11 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

 

Część I

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Ul. Lipowa 33

64-500 Szamotuły

Cena oferty: 3.444,00 zł brutto

Część II

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Ul. Lipowa 33

64-500 Szamotuły

Cena oferty: 3.444,00 zł brutto

Część III

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Ul. Lipowa 33

64-500 Szamotuły

Cena oferty: 10.455,00 zł brutto

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze niepodlegające odrzuceniu.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
12.07.2012 r.

ZESTAWIENIE OTWARTYCH OFERT

Lp.

Nazwa wykonawcy I częśćCena brutto Punktacja II częśćCena brutto Punktacja III częśćCena brutto Punktacja

1.

 URBANECO Monika Skrzypczak

Ul. Gerberowa 32

60-175 Poznań

 
 

4.500,00

 

96

 

5.000,00

 

97

 

19.000,00

 

92

2.

URBANIKA Agata Marciniak

Ul. Matejki 12a

62-041 Puszczykowo

 
 

7.380,00

 

92

 

7.380,00

 

93

 

19.434,00

 

91

3.

Studio Koczorowski Filip Koczorowski

Ul. Niecała 14/9

60-805 Poznań

 
 

6.150,00

 

93

 

9.840,00

 

92

 

17.220,00

 

95

4.

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka

Os. Leśne 2D/24

62-028 Koziegłowy

 
 

4.650,00

 

95

 

5.777,00

 

94

 

11.111,00

 

98

5.

M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.

Ul. M.Rataja 106 a

61-695 Poznań

 
 

4.305,00

 

97

 

5.166,00

 

96

 

17.958,00

 

93

6.

  

Krzysztof Cesar; Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 
 

3.690,00

  
 

99

 

4.797,00

 

98

 

12.300,00

 

97

7.

  

Pracownia Urbanistyczna Ewa Mendel

Ul. Jaworowa 62/9

61-454 Poznań

 
 

3.849,90

 

98

 

3.849,90

 

99

 

10.999,89

 

99

8.

  

Fabryka Przestrzeni Anna Łączkowska

Ul. Lipowa 33

64-500 Szamotuły

 
 

3.444,00

 

100

 

3.444,00

 

100

 

10.455,00

 

100

9.

  

Konsorcjum

KRESKA i KROPKA Marek Mikołajczak

Ul. Cyprysowa 1A

62-052 Komorniki

Biuro Usług Inwestycyjnych FORUM s.c.

Ul. Szamotulska 59

62-081 Baranowo

 
   

6.150,00

   

93

   

7.380,00

   

93

   

14.760,00

   

96

10.

  

INTEGRA Sp. z o.o.

Ul. Miła 17/1

60-586 Poznań

 
 

5.781,00

 

94

 
 

5.781,00

 

95

 

17.589,00

 

94

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-07-11 08:58:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-07-11 08:58:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-07-11 08:58:58)