logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 kwietnia 2014 r.

ZP. 271.14.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 10 kwietnia 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu przebudowy pasa drogowego i budowy kanalizacji deszczowej ul. Wierzbowej w Wysogotowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mariola Michalak

Ul. Bukowska 121A, 60-567 Poznań

Cena brutto - 54 447,47zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  16 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Wartość brutto w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

Biuro Usług Projektowych DROGOWIEC mgr inż. Piotr Sawiak

Ul. Spawaczy 5D/7, 65-119 Zielona Góra

118 080,00

92

2.

OLPRO Paweł Żyniewicz

Ul. Szczepankowo 97B, 61-306 Poznań

112 545,00

93

3.

Biuro Projektowo-Usługowe BART Bartosz Chrastek

Ul. Bankowa 4/3, 65-049 Zielona Góra

137 760,00

(po poprawieniu omyłki)

90

4.

Usługi Inwestycyjne KNITTER Grzegorz Knitter

Karnieszewice 45b, 76-004 Sianów

132 840,00

(po poprawieniu omyłki)

91

5.

AP PROJEKT Agata Pawlikowska

Ul. Por. Leona Włodarczaka 27 lok. 9, 64-100 Leszno

159 848,09

89

6.

eMWu KAROLAK

ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp.

78 228,00

97

7.

Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT

Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik

93 480,00

94

8.

Biuro Inżynierskie Tees Tomasz Smoliński

Ul. Okrzei 54 pok. 52, 87-800 Włocławek

149 912,40

x

9.

PRO-ROAD Krzysztof Buk

UL. Kasztelańska 48, 60-316 Poznań

71 985,75

98

10.

INSTAL-POZNAŃ PROJEKT Sp. z o.o.

Ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań

174 414,00

(po poprawieniu omyłki)

88

11.

Michał Bartosik Pracownia AMB

Ul. Półwiejska 41/27, 61-886 Poznań

81 180,00

96

12.

Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp.j.

Ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra

67 650,00

x

13.

Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak

Ul. Boruty 6, 60-195 Poznań

140 244,60

x

14.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mariola Michalak

Ul. Bukowska 121A, 60-567 Poznań

54 447,47

100

15.

FORMA Pracownia Projektowa s.c. Wanda Formanowska, Radosław Formanowski

Wilkowice, ul. Dębowa 6, 64-115 Świeciechowa

71 217,00

99

16.

Zakład projektowania i Realizacji Dróg Zenon Jurga

Dąbrowa ul. Leśna 26, 62-070 Dopiewo

89 421,00

95

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

Pracownia Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak Ul. Boruty 6, 60-195 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający odrzucił również oferty nw. firm:

a)      Biuro Inżynierskie Tees Tomasz Smoliński Ul. Okrzei 54 pok. 52, 87-800 Włocławek - oferta odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie wycenił przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w udzielonej przez Zamawiającego przed terminem składaniem ofert odpowiedzi.

b)     Augmen Consulting Group M. Kowalczyk Sp.j. Ul. Wrocławska 5A, 65-427 Zielona Góra - oferta odrzucona, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie wycenił przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w udzielonej przez Zamawiającego przed terminem składaniem ofert odpowiedzi.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16/04/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-04-11 10:58:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-04-11 10:58:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-04-11 10:58:00)