logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 08 marca 2013 r.

ZP. 271.11.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 08 marca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu przebudowy ul. Batorowskiej w Batorowie wraz z nadzorem autorskim.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 8 980,00 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

W postępowaniu złożono 14 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

1.

Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT

Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica

39 360,00

2.

Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSYSTEM Julian Kaluba

Os. B. Śmiałego 30/75, 60-682 Poznań

23 370,00

3.

Pracownia Projektowa INFRA WB

Plac Jana Pawła II 176, 66-200 Świebodzin

17 835,00

4.

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

Ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

24 477,00

5.

WEBA Beata Rajch

Os. Czecha 28/6, 61-287 Poznań

11 685,00

6.

Biuro Projektów Budownictwa RBM

Palicki-Golec-Wołoszyński Sp.j.

Os. St. Batorego 17/53, 60-687 Poznań

44 895,00

7.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

8 980,00

8.

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.

Ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznań

10 701,00

9.

EUROPROJEKT Sp. z o.o.

Ul. Klecińska 5, 54-413 Wrocław

29 889,00

10.

VEGUR Nowak, Przybylski Sp.j.

Ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki

9 717,00

11.

CADLINE Krzysztof Przybył

Ul. Wrocławska 42/28, 62-300 Września

PBS DIT Ryszard Przybył

Ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września

23 600,00

12.

Zakład Projektowania i Realizacji Dróg mgr inż. Zenon Jurga

Ul. Leśna 26, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo

19 557,00

13.

Biuro Projektowe Bartosz Brzozowski

Ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina

10 455,00

14.

Michał Bartosik Pracownia AMB

Ul. Półwiejska 41/27, 61-886 Poznań

24 477,00

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

•a)      Pracownia Projektowa INFRA WB Plac Jana Pawła II 176, 66-200 Świebodzin - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

•b)     Biuro Projektowe Bartosz Brzozowski Ul. Kolejowa 13, 62-050 Mosina -

wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

•c)      CADLINE Krzysztof Przybył Ul. Wrocławska 42/28, 62-300 Września PBS DIT Ryszard Przybył Ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie złożył wyjaśnień pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16/03/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-03-11 09:10:16)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-03-11 09:10:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-03-11 09:10:16)