logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 lutego 2014r.

ZP.271.5.2014

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że w dniu 11 lutego 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W postępowaniu złożono 7 ofert. Poniżej zestawienie ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część I

Cena brutto

(punktacja)

Część II

Cena brutto

(punktacja)

1.

Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 

5 535,00 zł

(99)

 

2 460,00 zł

(100)

2.

Pracownia Projektowa DOBRY PLAN Łukasz Klimczuk

Ul. Grabiszyńska 152/11

53-437 Wrocław

9 225,00 zł

(96)

9 225,00 zł

(95)

3.

Biuro Usług Inwestycyjnych FORUM s.c. Anna Dzierżyńska, Jarosław Dzierżyński

Ul. Szamotulska 59

62-081 Baranowo

7 380,00 zł

(98)

6 150,00 zł

(96)

4.

URBANIKA Agata Marciniak

Ul. Matejki 12A

62-041 Puszczykowo

8 979,00 zł

(97)

5 535,00 zł

(98)

5.

 

REGIOPLAN Sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 18-20/34

53-125 Wrocław

16 580,00 zł

(94)

15 252,00 zł

(94)

6.

 

JAGABUDEX - PROJEKT

Ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

9 990,00 zł

(95)

6 137,70 zł

(97)

7.

 

Studio Projektów Urbanistycznych I Budowlanych AVANTI

Ul. Antoniego Małeckiego 5/9

60-705 Poznań

4 305,00 zł

(100)

3 444,00 zł

(99)

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

Część I

Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

Ul. Antoniego Małeckiego 5/9

60-705 Poznań

Cena brutto: 4 305,00 zł

   

Część II

Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

Cena brutto: 2 460,00 zł

 

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3) lit. a) ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
11.02.2014 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2014-02-11 09:52:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2014-02-11 09:52:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2014-02-11 09:52:48)