logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lutego 2017 r.

ZP. 271.71.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 28 lutego 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację Parku w Jankowicach w zakresie budowy placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz ścieżki zdrowia.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

FIOR Sp. z o.o.

Ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

Wartość oferty brutto: 377 267,74 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

FIOR Sp. z o.o.

Ul. Odkrywców 1-3/5

53-212 Wrocław

377 267,74

[60]

60

[40]

100

2.

GARDEN DESIGNERS

Derkacz i wspólnicy Sp.j.

Ul. Nowy Świat 30

20-418 Lublin

336 934,24

[x]

60

[x]

x

2.

SUN+ Agnieszka Turowska

Gruszczyn, ul. Katarzyńska 63 box 013

62-006 Kobylnica

498 904,17

Po poprawieniu omyłki

[45,37]

48

[32]

77,37

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy GARDEN DESIGNERS Derkacz i wspólnicy Sp.j. Ul. Nowy Świat 30 20-418 Lublin na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca zaoferował urządzenia niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

 

Zestaw 3 drążków - długość zestawu zgodnie z projektem 4,8m

 długość zestawu z karty technicznej dołączonej do oferty 3,95m

 

Zestaw 2 drążków - długość zestawu zgodnie z projektem 3,24m

długość zestawu z karty technicznej dołączonej do oferty 2,65m

 

Trzy drążki- długość zestawu zgodnie z projektem 4,82m

długość zestawu z karty technicznej dołączonej do oferty 3,95m

 

Poręcze równoległe - długość zestawu zgodnie z projektem 4,04m

długość zestawu z karty technicznej dołączonej do oferty 2,65m

 

Przejście po palach - zgodnie z projektem ilość pali 10 szt.,

zgodnie z kartą techniczną dołączoną do oferty ilość pali 5 szt.

 

Drabinka pionowa - wysokość zgodnie z projektem 2,6m,

wysokość zgodnie z kartą techniczną dołączoną do oferty 2,3m,

 

Zestaw muzyczny - dwa elementy zestawu muzycznego zupełnie odbiegają formą i funkcją od opisanych w projekcie

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 06/03/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-03-01 10:41:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-03-01 10:41:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-03-01 10:41:43)