logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 09 grudnia 2013 r.

ZP. 271.85.2013

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 09 grudnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. Ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Oferta otrzymała największą łączną ilość punktów 93,09 pkt.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty

Nr 1

 

Polkomtel Sp. z o.o.

Ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

Cena brutto w zł.

 

Liczba uzyskanych punktów

1

Cena zbiorcza brutto aparatów

0,55

26

2

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grup A

147,60

0,00

3

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy B z pakietem internetowym 750MB

123,00

0,00

4

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy B bez pakietu internetowego oraz bez pakietu darmowych sms-ów

36,90

0,00

5

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy C z pakietem internetowym 750 MB

36,90

0,00

6

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy C z pakietem internetowym 333MB

36,90

0,00

7

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy C bez pakietu internetowego

36,90

0,00

8

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy D z pakietem internetowym 333MB

24,60

0,00

9

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy D bez pakietu internetowego

24,60

0,00

10

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy E z pakietem internetowym 750MB

18,45

0,00

11

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy E z pakietem internetowym 333MB

18,45

0,00

12

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy E bez pakietu internetowego

18,45

0,00

13

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu na bezprzewodowy Internet

18,45

8

14

Cena brutto za minutę połączenia poza pakietem darmowych minut                          

0,04

1,75

Suma punktów:

35,75

Nr 2

 

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.

Ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa

Cena brutto w zł.

Liczba uzyskanych  punktów

1

Cena zbiorcza brutto aparatów

0,55

26

2

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grup A

0,01

5

3

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy B z pakietem internetowym 750MB

0,01

5

4

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy B bez pakietu internetowego oraz bez pakietu darmowych sms-ów

0,01

5

5

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy C z pakietem internetowym 750 MB

0,01

4

6

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy C z pakietem internetowym 333MB

0,01

8

7

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy C bez pakietu internetowego

0,01

4

8

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy D z pakietem internetowym 333MB

0,01

4

9

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy D bez pakietu internetowego

0,01

8

10

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy E z pakietem internetowym 750MB

0,01

4

11

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy E z pakietem internetowym 333MB

0,01

4

12

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu dla grupy E bez pakietu internetowego

0,01

8

13

Cena brutto jednostkowego miesięcznego abonamentu na bezprzewodowy Internet

135,30

1,09

14

Cena brutto za minutę połączenia poza pakietem darmowych minut                          

0,01

7

Suma punktów:

93,09

 

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/12/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-12-10 10:05:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-12-10 10:05:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-12-10 10:05:57)