logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 10 grudnia 2012 r.

 

ZP.271.75.2012

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na remont/przebudowa chodnika na ul. Sierosławskiej w Lusówku

Informuję, że w dniu 10 grudnia 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont/przebudowa chodnika na ul. Sierosławskiej w Lusówku.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak      

 Cena oferty: 73 900,00 zł brutto

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Informuję również, że:

W ofercie nr 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy poprawiono oczywistą omyłkę rachunkową polegającą na błędnym sumowaniu pozycji VAT. Cena oferty nie uległa zmianie.

 

Odrzucono ofertę nr 5:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR BRUK Sp. z o.o.

Uzasadnienie prawne i faktyczne - Wykonawca w kosztorysie ofertowym błędnie wycenił pozycje 12,13,14,19,20,21. Zamawiający ze względu na wariantowość obliczeń nie mógł zastosować art. 87 ust. 2 pkt 2 nie naruszając jednocześnie art. 87 ust. 1. W związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15.12.2012 r.

 

Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty brutto

Punktacja

1.

 MATT - s.c.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

 

 

79 556,65 zł

 

99

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD

Ul. Kasztanowa 7

62-004 Czerwonak

 

 

73 900,00 zł

 

100

3.

Z.U.W. JACH_GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

 

 

84 441,32 zł

 

 

96

4.

DROBUD Sp. z o.o.

Ul. Szarych Szeregów 25

60-462 Poznań

 

 

79 851,54 zł

 

97

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o.

Os. Winiary 22/3

60-665 Poznań

 

 

81 873,08 zł

 

Oferta odrzucona

6.

 

 

 

Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Spółka Jawna

Ul. Porannej Rosy 3; Kamionki

62-023 Gądki

 

79 624,53 zł

 

98

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-12-11 08:46:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-12-11 08:46:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-12-11 08:46:41)