logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 09 października 2014 r.

ZP. 271.56.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 09 października 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

część 1, 2: Obsługa Projektów Jarosław Jarysz Promnice, ul. Sosnowa 18, 62-005 Owińska

Cena oferty części 1: 3 000,00 zł. brutto

Cena oferty części 2: 1 500,00 zł. brutto

 

Część 3: SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty części 3: 2 952,00 zł.

 

Część 4: Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan

Cena oferty części 4: 2 061,00zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono 10 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Część 1

(liczba uzyskanych punktów)

Część 2

(liczba uzyskanych punktów)

Część 3

(liczba uzyskanych punktów)

Część 4

(liczba uzyskanych punktów)

1.

Piotr Bobak

Os. Bolesława Śmiałego 26/20

60-682 Poznań

7 626,00

(94)

3 567,00

(94)

6 642,00

(x)

x

2.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5,

62-050 Mosina

4 292,70

(96)

2 214,00

(95)

2 952,00

(100)

2 155,85

(99)

3.

Mbs Projekt Maciej Święch

Ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34

62-090 Cerekwica

x

1 783,50

(99)

x

2 091,00

(x)

4.

Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk

Ul. Obozowa 5/4

32-600 Oświęcim

6 150,00

(95)

6 150,00

(93)

x

x

5.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13,

62-004 Kicin

7 872,00

(93)

6 150,00

(93)

6 642,00

(96)

6 396,00

(96)

6.

Usługi Projektowo-Nadzorujące

Andrzej Łabędzki

Ul. Botaniczna 6

60-185 Skórzewo

18 450,00

(x)

11 070,00

(x)

x

x

7.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

3 603,90

(99)

1 906,50

(96)

3 407,10

(98)

2 177,10

(98)

8.

Formaprojekt Marek Bielec

Ul. Zbożowa 6

62-080 Tarnowo Podgórne

3 940,00

(97)

1 830,01

(97)

3 530,00

(97)

2 180,00

(97)

9.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

3 844,00

(98)

1 799,00

(98)

3 367,00

(99)

2 061,00

(100)

10.

Obsługa Projektów Jarosław Jarysz

Promnice, ul. Sosnowa 18

62-005 Owińska

3 000,00

(100)

1 500,00

(100)

x

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy:

  1. Piotr Bobak Os. Bolesława Śmiałego 26/20 60-682 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 3, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i tym samym nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą w ramach części 3, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. Mbs Projekt Maciej Święch Ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34 62-090 Cerekwica - wykonawca wykluczony z postępowania w zakresie części 4, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą w ramach części 4, na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

  1. Usługi Projektowo-Nadzorujące Andrzej Łabędzki Ul. Botaniczna 6 60-185 Skórzewo - wykonawca wykluczony z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie wykazał braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, na dzień składania ofert. Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowy o zamówienie publiczne umowy na część 1, 2, 3 i 4 mogą zostać zawarte po dniu 15/10/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-10 09:15:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-10 09:15:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-10 09:15:09)