logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 09 września 2014 r.

ZP. 271.46.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J    O F E R T Y

 

                Informuję, że w dniu 09 września 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżki pieszo-rowerowej nr 3 (Tarnowo Podgórne - Lusowo).

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Firma Budowlana HERZOG s.c.

Sątopy, Ul. Polna 7

64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto: 237 719,82 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

Roboty Ziemne i Melioracyjne Ryszard Dowhan

Ul. Wiśniowa 41

62-070 Dopiewo

272 574,21 zł

97

2.

 Firma Budowlana HERZOG s.c.

Sątopy, Ul. Polna 7

64-300 Nowy Tomyśl

237 719,82 zł

100

3.

 Firma Usługowo-Handlowa ANNA

Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18

62-200 Gniezno

288 798,71 zł

95

4.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM

Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12

60-476 Poznań

273 306,63 zł

96

5.

P.P.H.U. MAREX Zakład Ogólnobudowlany

Ul. Wiśniowa 45

60-185 Skórzewo

246 803,01

98

6.

 

ORBUD Andrzej Orzeł, Tomasz Orzeł

Os. Bolesława Śmiałego 1/26

60-882 Poznań

240 544,97 zł

99

7.

 

TAR DROG Sp. z o.o Sp.k.

Ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

243 684,83 zł

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę firmy TAR DROG Sp. z o.o Sp.k. Ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. w związku z art. 73 § 1 ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. z zm.). Wykonawca nie złożył podpisu na formularzu oferty, nie zachował formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia woli wykonawcy mającego stanowić ofertę.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15/09/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-09-10 12:05:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-09-10 12:05:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-09-10 12:05:05)