logo
logo bip
10/09/2009 Wynik - utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni oraz wykonywanie zabiegów pilęgnacyjnych w drzewostanie.
 

Tarnowo Podgórne, dnia 9 września 2009 r.

BOP. 3411-64/09

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w gminie Tarnowo Podgórne oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne.

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 9 września 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie i pielęgnację terenów zieleni w gminie Tarnowo Podgórne oraz wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie, wycinka drzew i krzewów oraz chirurgia drzew na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, stanowiących własność Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Najkorzystniejszą ofertą w części I okazała się oferta złożona przez:

 

TARNOWSKA GOSPODARKA KOMUNALNA

TP-KOM SP. Z O.O.

UL.ZACHODNIA 4

  62-080 TARNOWO PODGÓRNE

w cenach jednostkowych przedstawionych w załączniku ZP-12.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą nie podlegającą odrzuceniu.

 

Najkorzystniejszą ofertą w części II okazała się oferta złożona przez:

„PLENER"

ZAKŁAD CHIRURGII DRZEW

BUDOWY I KONSERWACJI TERENÓW ZIELENII

GOLINA, UL.POLNA 2,

  63-200 JAROCIN

w cenach jednostkowych przedstawionych w załączniku ZP-12.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą nie podlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

                - druk ZP-12

                - druk ZP-21

                 -druk ZP-19

                 -druk ZP-18

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-09-10 11:13:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-09-10 10:56:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-10 11:17:59)