logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 09 lipca 2012 r.

ZP. 271.31.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 09 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad remontami w Szkołach Podstawowych w Ceradzu Kościelnym i Przeźmierowie oraz budową skateparku w Przeźmierowie

W ramach poszczególnych zadań wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

zadanie nr 1:

Budconsult Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz

Cena oferty: 3 007,35 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach zadania nr 1 - 100 pkt.

zadanie nr 2:

 Budconsult Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz

Cena oferty: 2 437,86 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach zadania nr 2 - 100 pkt.

zadanie nr 3:

 Budconsult Doradztwo Budowlane Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz

Cena oferty: 1 879,44 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach zadania nr 3 - 100 pkt.

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

Cena brutto oferty w zł.

(Liczba punktów)

Część 2

Cena brutto oferty w zł.

(Liczba punktów)

Część 3

Cena brutto oferty w zł.

(Liczba punktów)

1.

Zakład Obsługi Inwestycji

INBUD s.c.

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

4 797,00

(98)

4 428,00

(98)

3 444,00

(98)

2.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

14 761,23

(97)

14 761,23

(97)

8 364,00

(97)

3.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

6 396,00

(x)

5 166,00

(x)

 

1 968,00

(X)

4.

Budconsult

Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

3 007,35

(100)

2 437,86

(100)

1 879,44

(100)

5.

Budownictwo - Flos

Mgr inż. Piotr Organista

Ul. Wenecka 2B/BM-1

62-080 Tarnowo Podgórne

3 173,40

(99)

2 570,70

(99)

1 980,30

(99)

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta firmy Jan Grzempa ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan została odrzucona, ponieważ została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych -

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne na zadanie nr 1,2, 3 może zostać zawarta po dniu 16.07.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-10 09:02:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-10 09:02:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-10 09:02:31)