logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 09 lipca 2012 r.

ZP. 271.21.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 09 lipca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na nadzór inwestorski nad budową ul. Letniskowej w Baranowie i przebudową ul. Wysogotowskiej w Przeźmierowie.

 

W ramach poszczególnych zadań wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

zadanie nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena brutto oferty: 2 416,95 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach zadania nr 1 - 100 pkt.

zadanie nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena brutto oferty: 9 837,54 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach zadania nr 2 - 100 pkt.

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Zadanie 1

Cena brutto oferty w zł.

Zadanie 2

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

2 416,95

100 pkt.

9 837,54

100 pkt.

2.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

4 059,00

98 pkt.

13 407,00

98 pkt.

3.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13, 62-004 Kicin

6 582,96

97 pkt.

16 974,00

97 pkt.

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

2 952,00

99 pkt.

11 808,00

99 pkt.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne na zadanie nr 1 i 2 może zostać zawarta po dniu 10.07.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-07-10 09:13:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-07-10 09:13:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-07-10 09:13:33)