logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 10 lipca 2009 r.

BOP.3411-55/09

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją o nazwie

„Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę

obwodnicy Tarnowa Podgórnego"

 

 

 

 

            Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w dniu 09 lipca 2009 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją o nazwie „Poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego"

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

 

Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677   Warszawa

Biuro Poznań, ul. Nieszawska 1  61-021   Poznań

 

w cenie  98.464,98 brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

 

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-07-10 12:14:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-07-10 12:16:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-07-10 12:16:35)