logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 czerwca 2013 r.

ZP. 271.27.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 10 czerwca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu

Konsorcjum:                                   

1.      Demiurg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

2.      WA-ART Waldemar Kajoch

        Pl. Lipowy 3 m2, 61-478 Poznań

Cena oferty: 36 865,56 zł brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk

37 761,00

99

2.

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk

Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

46 740,00

97

3.

Konsorcjum:

1.          Demiurg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

Ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań

2.          WA-ART Waldemar Kajoch

Pl. Lipowy 3 m2, 61-478 Poznań

36 865,56

100

4.

STUDIO IN s.c.

Ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław

47 355,00

x

5.

Quattro Piotr Kaczmarek

Ul. Brandstaettera 4, 61-659 Poznań

42 927,00

x

6.

Pracownia Architektoniczna VOWIE STUDIO PLUS

Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły

40 590,00

98

7.

Pracownia Drogowa F.K. Filip Kruszewski

Ul. Wiedeńska 56, 60-683 Poznań

79 950,00

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

a)      STUDIO IN s.c. Ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

b)     Quattro Piotr Kaczmarek Ul. Brandstaettera 4, 61-659 Poznań -wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

c)      Pracownia Drogowa F.K. Filip Kruszewski Ul. Wiedeńska 56, 60-683 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 17/06/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-06-11 09:22:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-06-11 09:22:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-06-11 09:22:51)