logo
logo bip

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2018 r.

WOP. 271.22.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

                Informuję, że w dniu 9 maja 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie zintegrowanego centrum przesiadkowego w miejscowościach Gminy Tarnowo Podgórne.

 

W części 1 i 2  wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1:

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

Cena brutto - 788 368,37 zł.

 

Część 2:

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

Cena brutto - 801 017,72 zł.

 

Oferta w części 1 i 2 otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny oraz okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę w ramach części 1 i 2.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

część 1

Łączna liczba punktów

w części 1

1.

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

788 368,37

[60]

(60)

[40]

100

 

 

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach) [pkt]

część 2

Łączna liczba punktów

w części 2

1.

AJP TEAM Piotr Zieleśkiewicz-Goronski

Ul. Faustmana 5

62-030 Luboń

801 017,72

[60]

(60)

[40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 1 i 2 może zostać zawarta po dniu 10/05/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-05-10 09:25:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-05-10 09:25:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-05-10 09:25:00)