logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 9 maja 2016 r.

ZP. 271.12.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 9 maja 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową oficyny przy Pałacu w Jankowicach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

Cena brutto: 21 894,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Termin płatności

W dniach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

Zbigniew Frankowski

Bogucin 84, 87-811 Fabianki

B&ES Michał Leszczyński

Ul. Wodna 7, 87-152 Pigża

46 740,00

[45,91]

30

[2]

47,91

2.

SMARTINVEST OBSŁUGA INWESTYCJI

Ul. Ułańska 1a

64-115 Święciechowa

58 425,00

[36,72]

30

[2]

38,72

3.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

21 894,00

[98]

30

[2]

100

4.

Zakład Obsługi Inwestycji INBUD S.C.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

39 360,00

[54,51]

30

[2]

56,51

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10/05/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-05-10 09:19:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-05-10 09:19:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-05-10 09:19:50)