logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 10 maja 2013r.

ZP.271.21.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na budowę ogrodzenia panelowego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach

Informuję, że w dniu 10 maja 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ogrodzenia panelowego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

                 K&K Krzysztof Kmieciak

Ul. Związku Walki Młodych 17

64-410 Sieraków

Cena brutto: 66 484,75 zł

   

Wybrano oferty najkorzystniejsze, niepodlegające odrzuceniu.

Zestawienie ofert wraz z cenami brutto i przyznaną punktacją stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

Wykluczono wykonawców:

Blacharstwo Dekarstwo usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

A&D Anna Dyduła

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

MPM Group Marcin Pieczonka

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

OGROMET Ryszard Kenkel

Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Marian Przybylski

 Uzasadnienie - Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienia warunków wynikających z pkt. 8b SIWZ. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił dokumentów. W związku z tym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 4

PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Marian Przybylski

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 9

OGROMET Ryszard Kenkel

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 14

MPM Group Marcin Pieczonka

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 15

A&D Anna Dyduła

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odrzucono ofertę nr 16

Blacharstwo Dekarstwo usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski

Uzasadnienie - Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
15.05.2013 r.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 ASM Bramy Ogrodzenia Artur Frydulski

Ul. Wyzwolenia 9

05-091 Ząbki

 

102 161,17 zł

 

93

2.

AMARANT Leszek Dubowicz

Czechów 109

66-431 Santok

 

90 743,25 zł

 

95

3.

Zakład Produkcyjno Usługowy „TRÓJKA" Adam Jusiel

Zdroisko; ul. Ptasia 11

66-415 Kłodawa

 

82 605,57 zł

 

97

4.

PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe Marian Przybylski

Ul. Milicka 34

55-100 Trzebnica

 

95 878,86 zł

Oferta odrzucona

5.

NOBESO Producent Ogrodzeń i Bram Sp. z o.o.

Ul. Żółkiewskiego 3

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

104 164,87 zł

 

92

6.

Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa „KAMIL" Kamil Gawliński

Cięcina; Ul. Mickiewicza 43

34-350 Węgierska Górka

 

145 469,64 zł

90

7.

P.P.U.H. FORD-POL

Lisi Ogon, ul. Starowiejska 17

86-065 Łochowo

 

80 901,25 zł

98

8.

K&K Krzysztof Kmieciak

Ul. Związku Walki Młodych 17

64-410 Sieraków

 

66 484,75 zł

100

9.

OGROMET Ryszard Kenkel

Ul. Okrzei 43

64-100 Leszno

 

91 503,88 zł

Oferta odrzucona

10.

PPHU „evelTOM" Tomasz Furmanowicz

Parkowo, ul. Wolsztyńska 16

64-234 Przemęt

 

72 149,52 zł

99

11.

 

F.U.P. DOMET Szymon Dziubalski

Lipie 23

63-820 Piaski

 

85 542,81 zł

96

12.

 

NOWEX s.c. Krzysztof Nowak, Lidia Strzelczak

Ul. Poznańska 81

62-080 Tarnowo Podgórne

 

93 500,69 zł

94

13.

 

PW ETOS Piotr Justyniarski

Ul. Wysoka 23/71

41-209 Sosnowiec

 

110 153,77 zł

91

14.

 

MPM GROUP Marcin Pieczonka

Os. Gen. Andersa 5/28

28-100 Busko-Zdrój

 

117 220,72 zł

Oferta odrzucona

15.

 

A&D Anna Dyduła

Ul. J.Chełmońskiego 245

31-348 Kraków

 

103 634,42 zł

Oferta odrzucona

16.

 

Blacharstwo - Dekarstwo Usługi Ogólnobudowlane Dariusz Pławski

Okręg Wieleński 26

64-410 Sieraków

 

72 563,36 zł

Oferta odrzucona

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-05-10 13:46:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-05-10 13:46:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-05-10 13:46:36)