logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 10 marca 2014 r.

ZP. 271.12.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 10 marca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie oświetlenia dróg, ulic i miejsc publicznych będących w majątku Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Serwis Drogowy PL Sp. z o.o.

Ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

Cena brutto: 60 516,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

Serwis Drogowy PL Sp. z o.o.

Ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

60 516,00

100

2.

SEM Zakład Elektrotechniczny Sp. j.

Ul. Podgórna 6, 62-051 Łęczyca

62 139,60

99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 11/03/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-03-10 16:01:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-03-10 16:01:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-10 16:01:29)