logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 09 grudnia 2013 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

                Informuję, że w dniu 09 grudnia 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu inwestycyjnego i obrotowego odnawialnego na sfinansowanie podatku od towarów i usług VAT związanego z realizowaną inwestycją budowy Tarnowskich Term.

W postępowaniu złożono 1 ofertę - Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Plac Wolności 3, 60-914 Poznań - cena (wartość odsetek) brutto w łącznej wysokości: 6 258 012,26zł.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA Zachodni Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu Plac Wolności 3, 60-914 Poznań - cena (wartość odsetek) brutto w łącznej wysokości: 6 258 012,26zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09/12/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-12-09 14:35:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-12-09 14:35:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-12-09 14:35:30)