logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 08 listopada 2018 r.

WOP. 271.70.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 8 listopada 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 18 613 664,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-950 Warszawa

Adres do korespondencji:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Poznaniu

Ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Wartość brutto: 2 045 282,73 zł.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Marża banku

(%)

WIBOR 1M

z dnia 28 września 2018r. (%)

Oprocentowanie

(%)

1.

ING BANK ŚLĄSKI SA

Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu

Ul. Krysiewicza 2

61-825 Poznań

2 236 923,76

[99]

0,79

 

1,64

 

2,43

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Adres do korespondencji:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Wielkopolski

Ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

2 045 282,73

[100]

0,58

 

 

1,64

 

 

2,22

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19/11/2018 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-11-09 12:22:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-11-09 12:22:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-11-09 12:22:02)