logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 08 października 2014 r.

ZP. 271.58.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 08 października 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Sosnowej w Swadzimiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Cena brutto - 430 500,00zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

464 842,79

99

2.

Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

635 888,07

96

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

465 256,85

98

4.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

560 880,00

97

5.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

430 500,00

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09/10/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-09 08:47:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-09 08:47:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-09 08:47:02)