logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 08 października 2014 r.

ZP. 271.57.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 08 października 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Okrężnej w Sierosławiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Cena brutto - 810 153,69 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

810 153,69

100

2.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

1 096 940,09

97

3.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

977 552,20

98

4.

Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

929 880,00

99

5.

Konsorcjum:

Lider: Firma Usługowo-Handlowa ANNA Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Partner: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

1 381 956,25

96

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09/10/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-09 08:35:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-09 08:35:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-09 08:35:20)