logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 08 października 2014 r.

ZP. 271.54.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J    O F E R T Y

 

                Informuję, że w dniu 08 października 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Złotej w Baranowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Konsorcjum Firm:

1. Zakład Budowlano-Montażowy Instalacje Pawłowski Paweł Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

2.            Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto - 549 566,45 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Konsorcjum Firm:

1. Zakład Budowlano-Montażowy Instalacje Pawłowski Paweł Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

1.   Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

549 566,45

100

2.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

614 444,53

99

3.

Piecobiogaz Infrastruktura SA

Ul. Truskawiecka 11, 60-478 Poznań

559 616,75

x

4.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

628 691,62

98

 

         Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę Piecobiogaz Infrastruktura SA Ul. Truskawiecka 11, 60-478 Poznań, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uzupełnione dokumenty nie są dowodami w myśl obowiązujących przepisów wynikających z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 14/10/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-09 09:01:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-09 09:01:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-09 09:01:09)