logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 09 września 2013 r.

ZP. 271.54.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 09 września 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rewitalizację zieleni na ul. Rynkowej w Przeźmierowie (etap I) wraz z pielęgnacją zieleni. Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

GARTE Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Słoneczna 5, 62-020 Swarzędz

Cena brutto: 175 674,64 zł

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  11 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Liczba uzyskanych punktów

1.

Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński

Ul. Staromorzysławska 3a

62-510 Konin

218 160,00 zł

x

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe TRANS-GAJ s.c.

Ul. Zagórowska 16

62-500 Konin

306 919,58 zł

94

3.

PLENER Michał Sołtys

Golina; ul. Polna 2A

63-200 Jarocin

182 458,98 zł

98

4.

P.P.H.U. „ZIELEŃ DAWNE MPZ" Sp. z o.o.

Ul. Grabiszyńska 333a

53-236 Wrocław

255 664,08 zł

96

5.

Przedsiębiorstwo Usługowe EKOLAS

Ul. Kasztanowa 21

63-421 Przygodzice

354 059,77 zł

93

6.

 

 

AGRO-LAS SERWIS Andrzej Piętowski

Ul. L.Staffa 10

60-194 Poznań

178 133,20 zł

99

7.

 

 

GARTE Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Słoneczna 5

62-020 Swarzędz

175 674,64 zł

100

8.

 

 

Ogród -Projekt Aldona Szkudlarek-Lipowy

Ul. I.Paderewskiego 46A

62-020 Swarzędz

263 608,02 zł

95

9.

 

 

GreenQL Sp. z o.o.

Ul. Norwida 15/32

60-867 Poznań

254 631,72 zł

97

10.

 

 

Usługi Transportowe - Prace Ziemne Roman Krupka i Synowie S.J.

Wysogotowo; Ul. Szparagowa 2

62-081 Przeźmierowo

266 760,00 zł

x

11.

 

 

Polska Akademia Nauk; Zakład Doświadczalny w Kórniku

Ul. Średzka 20

62-035 Kórnik

210 600,00 zł

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmę i odrzucono jej ofertę:

Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku Ul. Średzka 20, 62-035 Kórnik k/Poznania - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., a tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta Polskiej Akademii Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż postępowania również odrzucono nw. oferty:

  1. Sklep Szkółkarsko-Kwiaciarski Grzegorz Gulczyński Ul. Staromorzysławska 3a 62-510 Konin - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. Wykonawca załączył do oferty kosztorys, który nie zawiera wszystkich pozycji przedmiarów robót, tak jak to było wymagane w pkt. 9d  SIWZ.
  2. Usługi Transportowe - Prace Ziemne Roman Krupka i Synowie S.J. Wysogotowo; Ul. Szparagowa 2 62-081 Przeźmierowo - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysu, tak jak to było wymagane w pkt. 9d  SIWZ.

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 14/09/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-09-09 14:06:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-09-09 14:06:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-09-09 14:06:34)