logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 09 września 2010 r.

BOP.3412-63/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni chodnika i wjazdów ul. Kobylnickiej w Sadach

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 08 września 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  remont nawierzchni chodnika i wjazdów ul. Kobylnickiej w Sadach.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

P.W. RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7

62-004   Czerwonak

w cenie 198.952,67 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 10 września 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-09-09 10:27:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-09-09 10:27:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-09-09 10:27:22)