logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 08 sierpnia 2011 r.

BOP. 271.46.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

         Informuje, że w dniu 08 sierpnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Elektrotechniczny SEM s.j.

62-051  Łęczyca, ul. Podgórna 6

Cena oferty: 239.850,00 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 4 oferty:

 

  • 1. Zakład Elektrotechniczny SEM s.j.

62-051  Łęczyca, ul. Podgórna 6

Cena oferty: 239.850,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 2. HAWE BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

ul. Działkowa 38  59-220 Legnica

Cena oferty: 368.859,98 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 3. Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Kaczmarek

62-065  Grodzisk Wlkp.,   ul. Powstańców Chocieszyńskich 87

Cena oferty: 317.458,90 zł brutto, oferta odrzucona

 

  • 4. PNP.Sp. z o.o.

62-002   Suchy Las, ul. Rzemieślnicza 7

Cena oferty: 259.682,22 zł brutto, liczba punktów - 99

 

Wykonawca wykluczony z postępowania:

     Zakład Ogólnobudowlany S. Kaczmarek ul. Powst. Chociszewskich 87, 62-065 Grodzisk Wlkp.

na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami SIWZ, wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust.3 ustawy PZP.

 

Oferta wykonawcy wykluczonego z postępowania została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
16.08.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-08-09 09:30:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-08-09 09:30:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-08-09 09:30:20)