logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 09 lipca 2013 r.

ZP. 271.32.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 09 lipca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeniesienie serwerowni wraz z ułożeniem okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy KAMAR SYSTEM S.C. Bierzglinek, ul. Dębowa 6, 62-300 Września

Cena oferty: 342 825,72zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

01 Partner Sp. Z o.o.

Ul. Lodowa 101, 93-232 Łódź

399 956,03

99

2.

KAMAR SYSTEM S.C.

Bierzglinek, ul. Dębowa 6, 62-300 Września

342 825,72

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 09/07/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-09 14:52:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-09 14:52:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-09 14:52:15)