logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 08 lipca 2013 r.

ZP. 271.35.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 08 lipca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „przebudowa/remont ulicy Parkowej w Chybach.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan

Cena oferty: 1 099,62zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp.

7 995,00

x

2.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

1 476,00

99

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe PROGRESS

UL. T. Rejtana 35/4, 64-100 Leszno

2 460,00

95

4.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

2 211,54

98

5.

Zakład Usług Technicznych PROBUD Grzegorz Bartoszewski

Ul. Naramowicka 43/5, 61-622 Poznań

5 063,91

94

6.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10, 64-000 Kościan

1 099,62

100

7.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4, 62-030 Luboń

2 214,00

97

8.

VEGUR Nowak, Przybylski - Spółka jawna

Ul. Łagiewnicka 2, 62-002 Złotniki

2 337,00

96

 

 

Zamawiający z postępowania wykluczył nw. firmę i odrzucił jej ofertę:

1.       MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki Ul. Półwiejska 5, 62-025 Kostrzyn Wlkp - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Oferta firmy MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15/07/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-09 09:47:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-09 09:47:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-09 09:47:33)