logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 09 maja 2011 r.

BOP. 271.26.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad przebudową dróg wewnętrznych ulic Żonkilowa/Nasturcjowa

wraz z sięgaczami w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

         Informuje, że w dniu 06 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg wewnętrznych ulic Żonkilowa/Nasturcjowa wraz z sięgaczami w Tarnowie Podgórnym.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty: 3.444,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęły 5 ofert:

  • 1. PPUH PROGRESS ul. Rejtana 35/4 64-100 Leszno

Cena oferty: 7.471,00 zł brutto, liczba punktów 97

 

  • 2. HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10/4 62-081 Baranowo

Cena oferty: 3.567,00 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 3. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty: 5,781,00 zł brutto, liczba punktów 98

 

  • 4. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty: 3.444,00 zł brutto liczba punktów 100

 

  • 5. PJM Nadzór i Realizacja Robót Budowlanych Paweł Mróz, Czołowo

os. Międzylesie 47, 62-035 Kórnik

Cena oferty: 9.225,00 zł brutto, liczba punktów 96

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
09.05.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-05-09 09:19:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-05-09 09:19:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-09 09:19:19)