logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 09 marca 2011 r.

BOP. 271.12.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu

komputerowego i kserokopiarek

 

 

            Informuje, że w dniu 08 marca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego i kserokopiarek

W poszczególnych częściach wybrano oferty następujących wykonawców:

 

- w części I i III:

P.W. KRAM Roman Dolata   ul. Słoneczna 2  64-520   Obrzycko

Cena:  część I - 34.280,09 zł brutto, część III - 25.224,13 zł brutto

 

- w części II

BIG-PLUS  Zenon Rybarczyk  ul. Sosnowa 39   62-002   Złotniki

Cena oferty -129.709,65 zł brutto

W każdej części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

 • 1. AUTOMATYKA BIUROWA Sp. z o.o. Al. Prymasa Tysiąclecia 103 01-424 Warszawa

Cena:  część I - brak oferty, część II -129.809,28 zł brutto, część III - brak oferty

 

 • 2. Madbiuro s.c. ul. Grunwaldzka 54/5 60-311 Poznań

Cena:  część I - brak oferty, część II -143.784,72 zł brutto, część III - brak oferty

 

 • 3. RODAN Sp. z o.o. Ul. Górecka 17 60-201 Poznań

Cena:  część I - 39.000,00 zł brutto, część II - brak oferty, część III - 27.201,89 zł brutto

 

 • 4. PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. j. Ul. Wólczańska 66 90-516 Łódź

Cena:  część I - brak oferty, część II -129.891,08 zł brutto, część III - brak oferty

 

 • 5. P.W. KRAM Roman Dolata Ul. Słoneczna 2 64-520 Obrzycko

Cena:  część I - 34.280,09 zł brutto, część II - brak oferty, część III - 25.224,13 zł brutto

 

 • 6. Zakład Techniki Biurowej INFOBIUROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Promienista 121 60-141 Poznań

Cena:  część I - brak oferty, część II -135.550,40 zł brutto, część III - 26.235,90 zł brutto

 

 • 7. BIG-PLUS Zenon Rybarczyk ul. Sosnowa 39 62-002 Złotniki

Cena:  część I - brak oferty, część II -129.709,65 zł brutto, część III - brak oferty

 

 

 • 8. PHU POLYFAX Roman Ratkowski ul. Ściegiennego 100 60-147 Poznań

Cena:  część I - brak oferty, część II -143.294,39 zł brutto, część III - brak oferty

 

 • 9. LYRECO Polska ul. Sokołowska 33 05-806 Komorów

Cena:  część I - 61.734,09 zł brutto, część II - brak oferty, część III - 27.038,72 zł brutto

 

Odrzucono ofertę firmy:

RODAN Sp. z o.o.  Ul. Górecka 17  60-201   Poznań

na  podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty dokumentów (opisów, katalogów itp.) potwierdzających że oferowane dostawy spełniają wymagania zamawiającego. Wykonawca pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust.3 nie uzupełnił brakujących dokumentów.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
14.03.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-03-09 08:17:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-03-09 08:17:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-03-09 08:17:04)